Manzara İçin Ağaçlara Kıyıldı

Anadolu Hisarında Pervaneli Köşk için restorasyon çalışmalarına başlatıldı. Ancak çalışmalar sonrasında 18 ağaç manzarayı engellediği gerekçesi ile kesildi.

Manzara İçin Ağaçlara Kıyıldı

Anadolu Hisarı sırtlarındaki Marki Necip Yalısı’na ait Pervaneli Köşk’te başlatılan restorasyon çalışmalarına 18 ağaç kurban gitti. Hepsi de yalı ve müştemilatın Boğaz manzarasını kapatan ağaçlar, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi’nden alınan ‘kuru ve hastalıklı’ raporuyla kesildi.

KÜLTÜR Bakanlığı İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü, işadamı Faruk İshakoğlu’na ait Pervaneli Köşk’te restorasyon izni verdi. İzin üzerine başlatılan restorasyon çalışmalarında 18 ağaç kesildi. Kıyımdan 5 ağaç kurtuldu. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi de ağaçlarla ilgili “kuru ve hastalıklıdır” raporu verdi.

‘YENİ AĞAÇLAR DİKİLECEK’

Raporda imzası bulunan Prof. Dr. Ömer Karagöz “Köşkün bahçesi çok bakımsız bir yapıdaydı. Ama hangi ağaçların kesildiği ve sonrasında hangi ağaçların dikileceğini biz kontrol etmeyiz” dedi. Proje mimarı Barış Han da “Kesilen ağaçların yerine verilen izinlere göre yeni ağaçlar dikilecek” dedi.

Boğaziçi Kanunu ‘olmaz’ diyor

İSTANBUL Boğazı’nın tarihi yapısının korunması için çıkarılan Boğaziçi Kanunu’nun 5’inci maddesi şöyle: “Boğaziçi alanında orman sayılmayan kamu kurum ve kuruluşlarına veya özel mülkiyete ait koru, koruya katılacak alan, çayır, bostan ve benzeri alanlar yeşil alan sayılır ve bitki varlıkları geliştirilerek muhafaza edilir. Bu alanlardaki ağaç varlıklarının yok edilmesi veya tahrip edilmesi yasaktır.”

125 yıllık köşk

ELEKTRİK sağlayan bir rüzgâr gülü bulunduğu için Pervaneli Köşk olarak bilinen yapı, Marki Necip Yalısı’na ait dağ köşkü. Köşkün 1890’lı yıllarda tamamlandığı düşünülüyor. Sahilde bulunan yalı ile Pervaneli Köşk arasındaki dik eğilimli merdivenlerin ise 1928 yılında Boğaz yolunun genişletilmesiyle yıkıldığı tahmin ediliyor.