Kaçak elektriğin bedelini dürüst tüketici ödüyor

Türkiye'de bazı bölgelerde yaygın olan kaçak elektriğin bedelini elektrik dağıtım şirketleri dürüst yani faturasını zamanında ödeyen tüketiciye ödetmeye devam ediyor. Tüketiciyi Koruma Derneği Başkanı Haşmet Atahan'a göre her dürüst tüketici elektrik faturasındaki bedelin %14'ünü kaçak elektrik bedeli olarak ödüyor. Faturalardan yitik kaçak kaleminin kaldırılmasıyla tüketiciler aldatılıyor. Kayıp ve kaçak olarak faturalarımıza yansıtılan çalıntı elektrik bedeli faturalara habersiz eklenmeye devam ediyor.

Kaçak elektriğin bedelini dürüst tüketici ödüyor

Türkiye'de bazı bölgelerde yaygın olan kaçak elektriğin bedelini elektrik dağıtım şirketleri dürüst yani faturasını zamanında ödeyen tüketiciye ödetmeye devam ediyor.

Tüketiciyi Koruma Derneği Başkanı Haşmet Atahan'a göre her dürüst tüketici elektrik faturasındaki bedelin %14'ünü kaçak elektrik bedeli olarak ödüyor. Faturalardan yitik kaçak kaleminin kaldırılmasıyla tüketiciler aldatılıyor. Kayıp ve kaçak olarak faturalarımıza yansıtılan çalıntı elektrik bedeli faturalara habersiz eklenmeye devam ediyor.

TÜKODER Başkanı Haşmet Atahan, “Daha evvel, yitik kaçak konusunda tüketici örgütleri olarak yaptığımız itirazlar, kamuoyu baskısı oluşturdu. Tüketicilerimizin tepkisi nedeniyle, dağıtım şirketleri yöneticileri ve düzenleyiciler, faturalardan yitik kaçak kalemini kaldırdı. Burada yapılan şey tamamen bir aldatmacaydı. Kayıp ve kaçak olarak faturalarımıza yansıtılan çalıntı elektrik bedeli gene eklenmeye devam edildi” dedi.

30 MİLYON ABONE POTANSİYEL DAVACI
“Bu problem, daha önceki hiçbir sorunla karşılaştırılamayacak ölçüde büyük, etkileri mali ve idari yönden olağanüstü derin ve sarsıcıdır” diyen Atahan, “2014 seneyi itibariyle Tüketici Hakem Heyetleri’ne müracaat sayısı yaklaşık bir milyondur. Oysa Türkiye genelinde 37 milyon (EPDK verilerine göre tam sayısı, 36.861.757) abone bulunuyor. Resmi kurumlar dışında, yitik kaçak bedeli kesintisi nedeniyle yaklaşık 30 milyon abone davacı sıfatı taşıyor” dedi.

KAÇAK ELEKTRİĞİN BEDELİ 50 MİLYAR TL


Atahan yitik kaçak elektrik bedelinin 25 ile 50 milyar TL arasında olduğunu açıkladı. Atahan şöyle konuştu:

“Konut tüketiminde, abonelerin aylık alt sınırı 50, üst sınırı 100 Türk Lirası (TL) ödediğini vasat veri kabul ettiğimizde tüketiciler yıllık olarak, vasat en az 600 TL en çok 1.200 TL ödüyorlar.

Abonelerin ödediği bedelin yaklaşık % 14’ünün yitik kaçak bedeli olduğu dikkate alınırsa, tüketiciler senede vasat en az 84 TL ile en çok 168 TL yitik kaçak bedeli ödemek durumunda kalmışlar.  Bu durumda tüketicilerimiz, geçmiş senelerde daha düşük ücret tarifesine göre ödeme yapmış olsa da ödediği sene itibariyle, yasal faizini de isteme hakkı bulunduğundan, 2014’te ödenen yitik kaçak bedelini başka seneler için de emsal olarak alabiliriz. Tüketicilerimizin, 10 yıllık süre için (84x10=) 840 TL ile (168x100=) 1.680 TL arasındaki bir bedelin geri ödenmesini isteme hakkı mevcut.

30 milyon abonenin dava açması ve hakkını araması durumunda, yekün ödenecek olan miktar en az 25 milyar 200 milyon ile 50 milyar  400 milyon TL arasında bir rakam. Elektrik dağıtım şirketleri, on sene içinde haksız bir şekilde tüketicilerin 25 milyar ile 50 milyar TL arasındaki çok ağırbaşlı büyüklükte bir parasını gasp etmiştir.”

VATANDAŞ PARASINI NASIL ALACAK


"Dava konusu alacak tutarları 2.000 TL altında olması nedeniyle, Tüketici Hakem heyetlerine başvurmaları gerekiyor. Eğer 2.000 TL üzerinde bir dava laf konusuysa Tüketici Mahkemesi’ne dava açılması gerekecek. Dağıtım şirketlerinden 10 yıllık ödediği bedeli ve yitik kaçak bedelini gösterir bir belgeyi alarak Tüketici Hakem Heyeti’ne bir dilekçe ile başvurmalılar. En yakın tüketici derneğine başvurarak, lüzumlu hukuki yardımı ve desteği almasını öneririm."

YARGITAY DA TIKANACAK


"Sadece 2014 seneyi için 6 milyar TL olan haksız kesinti, 10 yıllık sürede, 25-50 milyar arası bir büyüklüğe ulaşıyor. Bu bedellerin tüketicilere ödenmesi durumunda, iflasa sürükleyeceği gerekçesiyle, dağıtım şirketleri siyasi iradeye baskı yapıyor. Tüketiciler yitik kaçak bedeli olarak 10 sene boyunca kendilerinden kesilen bedellerin kayıtlarını almak için dağıtım şirketlerine başvuruyor. Dağıtım şirketlerinde kuyruklar oluşuyor. Tüketici Hakem Heyetleri’nde verilecek kararlara yapılacak itirazlarla tıkanıklık Tüketici Mahkemeleri’ne yansıyacak. Temyiz yoluna gidilmesiyle Yargıtay da tıkanacak."

KAYIP KAÇAK BİR VERGİ OLAMAZ
"Dağıtım şirketlerinin ve EPDK’nın, “Yetkili Mahkeme Danıştay’dır, Yargıtay’ın kararı emsal alınamaz” şeklindeki açıklamaları doğru. Bu anlayışla çözüm yolları tıkanıyor. (6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun” hususi bir yasa olup, tüketicilerin itiraz ve şikayetlerinin öncelikle yapılacağı ve incelenip karara bağlanacağı yerleri belirlemiştir. Tüketiciler, yitik kaçak problemi iç olmak üzere satın aldıkları mal ve hizmetlerle ilgili her türlü şikayet ve başvurularını Tüketici Hakem Heyeti ve Tüketici Mahkemeleri’ne yapabilirler. Yargıtay’ın kararı emsal teşkil eder."

"EPDK ve dağıtım şirketlerinin yitik kaçak bedelini bir vergi kalemi haline getirmek istemeleri yasalara aykırıdır. Başkalarının çalıp tükettiği bir hizmetin bedelini, tüketicilerden vergi düzenlemesi ile alınması hukuka aykırıdır. Tüketicilerin 10 sene geriye dönük olarak yitik kaçak bedellerini isteme hakları doğmuştur. Yargıtay emsal kararı doğrultusunda bu adalet engellenemez."