GATA ve asker hastaneler Sağlık Bakanlığına devredildi

Resmi Gazete'deki KHK kapsamında, Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) ve asker hastaneleri Sağlık Bakanlığına devredildi.

GATA ve asker hastaneler Sağlık Bakanlığına devredildi

GATA'ya bağlı olan eğitim hastaneleri ve de Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon Bakım Merkeziyle asker hastaneleri, dispanser ve de benzeri sağlık hizmet birimleri, Jandarma Genel Komutanlığı sağlık kuruluşları, her türlü hak ve de yükümlülükleri, alacak ve de borçları, sözleşme ile taahhütleri, taşınırları ve taşıtlarıyla da birlikte Sağlık Bakanlığına komple devredildi. Bunlara tahsisli taşınmazlar Bakanlığa tahsis edildi. 

Devir edilen sağlık kuruluşlarından olan müstakil olanlarının  taşınmazları, müştemilatıyla da birlikte ve bütün olarakda  tahsis edilecek. Başka hizmet birimleriyle de aynı yerleşke içerisinde de bulananlardan ifrazı mümkün olanın, ifrazı ve de tahsisi yapılacak. GATA'ya da bağlı yükseköğretim birimleri, her türlü hak ve de yükümlülükleri, alacak ve de borçları, sözleşme ve taahhütleri, taşınırları ve taşıtlarıyla da birlikte Sağlık Bilimleri Üniversitesine devir edilecek ve de bunlara tahsisli taşınmazlarıda üniversiteye tahsis edilecek. 

Devredilen yükseköğretim birimleriin üniversite, Maliye Bakanlığı ve de Gülhane Askeri Tıp Akademisinden de üç kişilik komisyonlar oluşacak. Komisyon Başkanlığının, Maliye Bakanlığı temsilcisi tarafından da yürütülecek. Komisyonlar tarafından ise yükseköğretim birimlerinin devre konu taşınırlar, taşınmazlar, taşıtlar ve de kadro ve pozisyonlarıyla birlikte de mevcut personel tespit edilerek tutanağa bağlanacak. 

Er ve erbaşların sağlık hizmeti giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanacak. Bu giderler için Sosyal Güvenlik Kurumuna gerekli ödeme, Milli Savunma Bakanlığı bütçesinden yapılacak. 

Öte yandan, devredilen yükseköğretim birimlerinde öğrenim görenler, üniversite sınavının yapıldığı tarihte aldıkları yerleştirme puanları dikkate alınarak, Yükseköğretim Kurulunca belirlenecek öğretim kurumlarına nakledilecek.