Terörle mücadele kanunu teklifi Meclis'te

Terörle mücadelede adımlar atılıyor. Terörle mücadele kanunu teklifi, 19 Temmuz Perşembe günü Adalet Komisyonunda görüşülecek.

Terörle mücadele kanunu teklifi Meclis'te

TBMM Başkanlığı, AK Parti Grup  başkanvekilleri Bülent Turan, Özlem Zengin, Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Cahit  Özkan'ın imzasını taşıyan Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik  Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni TBMM Adalet Komisyonuna sevk etti.

Dün en yaşlı üye başkanlığında toplanarak Başkanlık Divanını oluşturan  ve başkanlığına AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü'yü seçen Adalet  Komisyonu, teklifle ilgili gündemini yaptı.

Komisyon, teklifi 19 Temmuz Perşembe günü saat 10.00'da görüşecek.

Teklif, TBMM Genel Kurulunda ise gelecek hafta ele alınacak.

Teklifle, valiler, kamu düzeni veya güvenliğinin olağan hayatı  durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulduğu ya da bozulacağına ilişkin  ciddi belirtilerin bulunduğu hallerde 15 günü geçmemek üzere ildeki belirli  yerlere girişi ve çıkışı kamu düzeni ya da kamu güvenliğini bozabileceği şüphesi  bulunan kişiler için sınırlayabilecek.

Valiler, belli yerlerde veya saatlerde kişilerin dolaşmalarını,  toplanmalarını, araçların seyirlerini düzenleyebilecek veya kısıtlayabilecek;  ruhsatlı da olsa her çeşit silah ve merminin taşınması ve naklini  yasaklayabilecek.

Üç yıl süreyle; terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca  devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı,  oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı  olduğu değerlendirilen TSK, emniyet, jandarma, yargı mensupları, devlet memuru ve  işçiler meslekten çıkarılabilecek.

Bu kapsamda görevlerine son verilenler, bir daha kamu hizmetinde  istihdam edilemeyecek, doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemeyecek.

OHAL süresince terör örgütlerine aidiyet, iltisak veya irtibat  nedeniyle TMSF'nin kayyım atanmasına ilişkin hüküm 3 yıl daha devam edecek.


Etiketler; #terör #mcadele