AK Parti için şok eden seçim anketi yayınlandı! Anket doğruysa...

Genel seçimlerin yaklaşması ile birlikte yapılan çeşitli anketler arasında bir anket dikkat çekti. AK Partiyi ilgilendiren seçim anketinde hangi detaylar yer alıyor? Seçim anketinde hangi sorular yer alıyor? İşte detaylar.

AK Parti için şok eden seçim anketi yayınlandı! Anket doğruysa...

Ge­zi­ci Araş­tır­ma Şir­ke­ti­'nin son an­ke­ti, ik­ti­dar par­ti­si­ni üze­cek. Ge­zi­ci­'nin 14-15 Şu­bat ta­rih­le­rin­de 32 il­de 3 bin 840 ki­şiy­le hanede yüz yü­ze yap­tı­ğı araş­tır­ma çar­pı­cı so­nuç­lar or­ta­ya koy­du.

An­ke­te gö­re; bu­gün bir se­çim ya­pıl­sa AK Parti san­dık­tan bi­rin­ci par­ti ola­rak çı­kı­yor an­cak oy­la­rın­da­ki eri­me göz ar­dı edi­le­cek gi­bi de­ğil. "Ka­rar­sız­la­r" da­ğı­tıl­mış ha­liy­le so­nuç­lar şöy­le: AKP yüz­de 39.1, CHP 28.7, MHP 18.1 ve HDP 9.5…

"YOL­SUZ­LUK" İLK SIRADA

Ge­zi­ci Araş­tır­ma Ge­nel Mü­dü­rü Mu­rat Ge­zi­ci, so­nuç­lar­la il­gi­li ola­rak "AK­P'­nin oy kay­bet­me se­bep­le­ri­nin ba­şın­da ül­ke gün­de­min­de­ki yol­suz­luk olay­la­rı, va­tan­da­şın ge­çim sı­kın­tı­sı ya­şa­ma­sı, te­rör so­ru­nu­nun çö­zü­le­me­miş ol­ma­sı, eği­tim­de­ki ak­sak­lık­lar ve med­ya­ya ya­pı­lan bas­kı ge­li­yo­r" de­di. AK­P'­nin oyu­nun se­çim sü­re­cin­de yüz­de 35'in al­tı­na düş­me ih­ti­ma­li­nin yük­sek ol­du­ğu­nu ifa­de eden Ge­zi­ci, "ka­rar­sı­z" seç­me­ne dik­kat çek­ti.Ge­zi­ci, şun­la­rı söy­le­di:

AKP'DEN MHP'­YE YÖ­NEL­Dİ­LER

"Ka­rar­sız­la­rın oy ora­nı yüz­de 19.7… İs­ta­tis­tik­sel ola­rak ka­rar­sız­lar par­ti­le­rin al­dı­ğı oy oran­la­rı­na gö­re ağır­lı­ğın­ca dağıtılıyor. Fa­kat ka­rar­sız­la­ra ‘Oy ver­mek zo­run­da kal­sa­nız ter­ci­hi­niz hangi parti olur?' di­ye ikin­ci bir so­ru sor­du­ğu­muz­da sonuç çok fark­lı… Bu du­rum­da AK­P'­nin oyu yüz­de 35.2… Ya­ni AK­P'­de yüz­de 4'lük bir oy kay­bı da­ha or­ta­ya çı­kı­yor. AK­P'­den ko­pan oy­la­rın yüz­de 60'ı MHP'­ye gi­di­yor."

"MED­YA­ ÜZERİNDE BAS­KI VA­R"

Va­tan­daş­la­ra "Siz­ce ül­ke­miz­de ger­çek­ten ku­tup­laş­ma var mı?" di­ye so­rul­du. Yüz­de 70.7'si "E­ve­t" dedi. Med­ya­ya yö­ne­lik bas­kı­lar so­rul­du­ğun­da ise yüz­de 69.7'lik bir ke­sim, hü­kü­me­tin ve Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğa­n'­ın med­ya­ya bas­kı uy­gu­la­dı­ğı­nı dü­şün­dü­ğü­nü söy­le­di. Bu oran, AKP seç­me­nin­de yüz­de 28"

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.