TV Reklamlarında Her Şey Sil Baştan Yenileniyor!

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği, pek çok yeniliği de beraberinde getiriyor. Daha önce serbest olan bazı şeylere yasakların getirildiği gibi, yeni düzenlemeyle bazı yasaklar da kalkıyor. Ayrıntılar;

TV Reklamlarında Her Şey Sil Baştan Yenileniyor!

 Reklamlarda, rakiplere ait isim, marka, logo veya diğer ayırt edici şekil veya ifadeler ile ticaret unvanı veya işletme adlarına, belirtilen hükümlere uygun olması koşuluyla yer verilebilecek. Doktor, veteriner ya da eczacılar da reklamlarda herhangi bir malı tavsiye edemeyecek.

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelikle, reklam veren, reklam ajansları, mecra kuruluşları ve reklamcılık ile ilgili tüm kişi, kurum ve kuruluşlar ile ticari uygulamada bulunanların uyması gereken ilkeler, esaslar ve tüketicilerin korunması amaçlanıyor.

Aldatıcı ve yanıltıcı olmamak, haksız rekabete yol açmamak, karşılaştırılan mal veya hizmetlerin aynı nitelikte olması ve aynı istek ya da ihtiyaca cevap vermesi, tüketiciye fayda sağlayacak bir hususun karşılaştırılması gibi koşullarla karşılaştırmalı reklam yapılabilecek.

Karşılaştırmalı reklamlarda, rakiplere ait isim, marka, logo veya diğer ayırt edici şekil veya ifadeler ile ticaret unvanı veya işletme adlarına, belirtilen hükümlere uygun olması koşuluyla yer verilebilecek. Takviye edici gıdaların karşılaştırmalı reklamı yapılamayacak.

Karşılaştırmalı reklam düzenlemesi 1 yıl sonra yürürlüğe girecek.

Reklamlardaki doğrulanabilir olgularla ilgili tanımlama, iddia ya da örnekli anlatımlar; üniversitelerin ilgili bölümlerinden veya akredite test ve değerlendirme kuruluşlarından veya bağımsız araştırma kuruluşlarından raporlar ile kanıtlanmak zorunda. Raporların üniversitelerin ilgili bölümlerince veya akredite test kuruluşlarınca teyit edilmesi gerekecek.

Falcı medyum astrolog reklamı yasak

* Falcı, medyum, astrolog ve benzerlerinin hiçbir şekilde reklamı yapılamayacak.

* Kira yoluyla veya taksitle satış şartlarını içeren reklamlarda; peşin fiyat, teminat, ödeme takvimi, faiz, toplam maliyet ya da diğer satış şartları tüketicileri yanıltamayacak.

* Konut veya tatil amaçlı taşınmaz reklamlarında fiyata yer verilmesi halinde bağımsız bölümün brüt ve net alanların gösterilmesi zorunlu olacak.

* Bir malın içeriğinde, genel dini hassasiyetlere aykırı bir bileşenin doğrudan veya dolaylı kullanılması halinde, bu husus açıkça belirtilecek.

REKLAM İÇERİĞİ NASIL OLACAK

* Reklamlar, genel ahlak kurallarına aykırı ifade ya da görüntüler içeremeyecek.
* Kamu sağlığını bozucu nitelikte olamayacak
* Kamu düzenini bozan, şiddet hareketleri ile yasadışı unsur içermeyecek.
* Hasta, çocuk, yaşlı ve engellileri istismar edici ifadeye yer verilmeyecek.
* Toplumu endişeye sevk edici hastalık ve benzeri bir durumla ilgili ifade olmayacak.
* Güvenlik açısından tehlike oluşturabilecek uygulama içeremeyecek.
* Biçimi ve yayınlandığı mecra ne olursa olsun bir reklamın, reklam olduğu açıkça anlaşılacak.
* Reklamlar, hiçbir konuda tüketiciyi doğrudan veya dolaylı olarak yanıltabilecek ifade içeremeyecek.

YENİ YÖNETMELİK NE GETİRİYOR?

İNDİRİM REKLAMLARI: İndirimli satışın başlangıç ve bitiş tarihleri ile indirimli mal veya hizmetin miktarı sınırlı ise bu miktarın anlaşılır biçimde belirtilmesi zorunlu olacak.

DOKTOR VE DİŞHEKİMİ YASAK: Reklamlarda, doktor, diş hekimi, veteriner hekim ve eczacılar ile sağlık kuruluşlarının bir mal veya hizmete yönelik sağlık beyanında bulunduğuna ilişkin ya da bu izlenimi uyandıran herhangi bir görüntü, beyan veya atfa yer verilemeyecek.

ÖRTÜLÜ REKLAM: Her türlü örtülü reklam yapılması yasak olacak. Haber verme, yayma ve bilgi alma hakkı çerçevesindeki yazı, haber, yayın veya programların tüketicilerin aydınlanma ve bilgilenme ihtiyacını karşılaması; tercihlerini bilinçli yönlendirebilecek mal veya hizmetlere yönelik özel tanıtıcı atıflar yapılarak mal veya hizmetlerin kiralanmasının veya satın alınmasının teşvik edilmemesi koşulları dikkate alınacak.

ÇOCUKLAR İÇİN KORUMA: Reklamlar, hedef kitlesindeki çocukların yaş grubunun özellikleri dikkate alınarak, çocuklarda gerçek dışı beklentilere neden olan veya kurgu ile gerçeklik arasındaki farkı ayırt etmeyi zorlaştıran unsurlar içeremeyecek.