Mersin Üniversitesi tarafından yeni bir parazit türü saptandı

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Su Ürünleri Fakültesi Yetiştiricilik Bölümü Hastalıklar Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Cafer Erkin Koyuncu, Mersin'de yeni bir balık paraziti keşfetti. Bu parazite Lernanthropus indefinitus n.sp. adını veren Yrd. Doç. Dr. Cafer Erkin Koyuncu, balık parazitlerine yeni türler kazandırmayı hedefliyor.

Mersin Üniversitesi tarafından yeni bir parazit türü saptandı

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Su Ürünleri Fakültesi Yetiştiricilik Bölümü Hastalıklar Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Cafer Erkin Koyuncu, Mersin'de yeni bir balık paraziti keşfetti. Bu parazite  Lernanthropus indefinitus n.sp. adını veren  Yrd. Doç. Dr. Cafer Erkin Koyuncu, balık parazitlerine yeni türler kazandırmayı hedefliyor.

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Su Ürünleri Fakültesi Yetiştiricilik Bölümü Hastalıklar Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Cafer Erkin Koyuncu, Doğu Akdeniz’de yaşayan granyoz (Halili) argyrosomus regius balıklarında yaptığı araştırmada, dünyada ilk kez görülen yeni bir parazit türünü saptadı.
Prof. Dr. Raul Castro Romero ve Prof. Dr. Süphan Karaytuğ’un da katkıda bulunduğu araştırma yaklaşık bir yıl sürdü. Doğu Akdeniz’in Mersin kıyılarında yaşayan yüzlerce granyoz balıklarının solungaçlarında araştırma yapan Koyuncu, mikroskobik ortamda bu parazit türünün anatomik yapısını inceleyerek, bunun daha önce dünyada hiç görülmeyen bir parazit olduğunu tespit etti. Araştırmayı derinleştiren Koyuncu, daha önce görmedikleri yeni bir parazit türünü saptadı. Saptadıkları türe, Lernanthropus indefinitus n.sp. (Copepoda:Siphonostomatoida) adını veren öğretim üyeleri, yaptıkları çalışmayı uluslararası bilim dergisinde yayınlayarak, bunun Doğu Akdeniz‘in Mersin kıyılarında ilk kez görüldüğünü dünyaya duyurdu. Ayrıca, belirlenen parazit türü, tüm dünyada deniz balık parazitleri sistematiğini yayınlayan World Register of Marine Species tarafından iki yıl bekletilme süresi sonrası yeni bir tür olarak kabul edildi ve bilim dünyasına sunuldu. Ocak 2015’te yaptıkları yayınlarda, Türkiye için yeni parazit türü yayınlayan öğretim üyeleri, balık parazitlerine yeni türleri kazandırmayı hedefliyor
Bulunan parazitin balıklar kadar insan ve çevre sağlığına da etki ettiğini dile getiren Yrd. Doç. Dr. Koyuncu, “İlerleyen aşamalarda, yetiştiriciliği hızla artan granyoz çalışmalarında sıkıntı yaratabilecek bir tür. Halili balıklarının solungaçlarına yerleşerek ölüme sebep olabilen parazitler enfeksiyonlara yol açıyor. Bu parazitle mücadelede bazı kimyasallar kullanılmakta ve balıklardan insanlara geçişi söz konusu olmaktadır. Toksik maddeler olduğu için çevre açısından da önem taşıyor. Bu yüzden parazit balıklar kadar insan ve çevre sağlığına da etki ediyor” diye konuştu.
Koyuncu, Türkiye’de Doğu Akdeniz’in Mersin kıyılarından keşfedilen bu yeni parazit türünün bilimsel araştırmalar için depolanmak veya saklanmak üzere ABD’deki National Museum of Natural History, Smithsonian Institution’a gönderdiklerini aktaran Koyuncu, “Tüm dünyada keşfedilen yeni türler böyle doğa ve tarih müzelere gönderiliyor. Eğer parazit örnekleri bu önemli müzelere gönderilmezse yaptığınız çalışmanın çok bir önemi de kalmıyor. Ankara’da Doğa ve Tarih Müzesi bulunmakta fakat bizim çalışmalarımız için yeterli düzeye getirilmesini çok istiyoruz. Çünkü kendi çalışmalarımız bu tür müzelerde korunursa ülkemizin de bilimsel çalışmalarda daha ileriye gideceği inancındayım” şeklinde konuştu.
Koyuncu, bu başarılı çalışmalarından dolayı Rektör Prof. Dr. Ahmet Çamsarı’yı ziyaret etti. Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, yönetim olarak keşif ile patent konusunda çok hassas olduklarını kaydetti. Marka olmanın önemine vurgu yapan Çamsarı, bunu başarmak için çeşitli tasarruflarda bulunacaklarını sözlerine ekledi.