Yayın İlkeleri


ETRAF.COM.TR YAYIN İLKELERİ

 

İnternet Bilinci Geliştirme

Etraf, internet ve teknolojinin dünya yaşamı adına doğru kullanılması, insanların en üst düzeyde faydalanması amacıyla bilgilendirici ve eğitici içerikler sunar. Toplumun her an haber alması için gerekli olan internet haberciliği bilincinin gelişimine katkı sağlar.

 

Tarafsızlık

Etraf, hiçbir kuruluş veya siyasi organın denetiminde değildir. Yönlendirmeci ve taraflı habercilik yapmaz. Toplumsal yaşama katkı sağlama misyonu açısından, toplumun her kesimine eşit uzaklıkta ve tarafsız yayıncılık yapar.

 

Bilgi, Doküman ve Arşiv Kullanımı

Etraf, aksi sabit olaylarla ilgili haberleri düzeltmeyi, gerekirse haber, fotoğraf ve görüntüyü yayından kaldırmayı, hatta bunlarla ilgili özür dilemeyi taahhüt eder. Bu konuda haber ajanslarından elde edilen ve sadece doğruluğu ispat edilmiş haberleri yayınlar.

 

Katılımcı Habercilik

Etraf, okuyuculara görüşlerini kamuoyu ile paylaşma fırsatı sunar, farklı görüşleri ve konu ile ilgili tüm bakış açılarını yansıtır. Her Etraf okuru, düşüncelerini, toplumun genel değerleri ve kanunların izin verdiği sınırlar dahilinde yorum bölümlerinde paylaşabilir.

 

Eğitici Yayıncılık

Etraf, bilginin gücüne ve evrenselliğine inanır ve toplumun gelişmesine katkı sağlayacak eğitici yayınlar yapar.

 

Etik Değerlere Saygılı Yayıncılık

Etraf, toplumun genel kabul görmüş tüm değerlerine saygı duyar. Çeşitli kültürleri bir arada tutan toplumdaki her düşünce, her inanç ve yaşam tarzına saygılı, kaynaştırıcı yayınlar yapar. Toplum ahlakına, örf ve adetlere aykırı içerikleri asla yayınlamaz.

 

Cevap Verme Hakkı

Etraf, iddia ve ithamlara karşı, taraflara cevap hakkını en hızlı ve doğru biçimde kullanma fırsatı sunar. İthamlara ve çeşitli iddialara maruz kalanlar Etraf'ta kendilerine cevap hakkını hemen bulurlar.

 

Önyargısız Yaklaşım

Etraf, haberin araştırılmasından sunumuna kadar her aşamasında önyargılardan arınmış, saplantısız bir yaklaşım sergiler.

 

Doğruyu Arama Kaygısı

Etraf, olayları tüm yönleriyle inceleyip, kamuoyu algısının doğru şekilde oluşmasını sağlayacak yayınlar yapar.

 

Öncü Habercilik

Etraf, gerek teknik altyapı, gerekse de habercilik alanında değişimleri yakından takip eder ve sürekli değişim ve gelişim sürecine öncülük eder

 

Güvenilirlik

Etraf, kendine duyulan toplumsal güvenin sorumluluğunu üstlenir ve bu güveni sarsacak çıkar amaçlı haber akışı asla sağlamaz.